Centrální registr vozidel

Centrální registr vozidel je oficiální databáze provozuschopných vozidel. K čemu tento registr slouží? Čtěte článek dále.

V centrálním registru vozidel (dále také CRV) jsou evidována jednotlivá vozidla, jejich vlastníci a případně také provozovatelé. S CRV se setkáte nejčastější při koupi vozidla, kdy musíte jít koupené vozidlo přihlásit na tebe. Obdobně také při prodeji auta. Od roku 2015 se odhlášení a přihlášení na nového majitele provede v jednom úkonu a to na úřadě, který přísluší bydlišti či sídlu původního majitele vozidla. Do CRV smí nahlížet pouze ten, který prokáže právní zájem.
Úplný název CRV je centrální registr silničních vozidel, obsahuje informace předávané od obecních úřadů obcí s rozšířenou působnosti, a registr silničních vozidel členů diplomatické mise. Vede jej Ministerstvo dopravy.

Publikováno v Auta.