Dálniční známka 2015 ceny

Dálniční známka je vlastně takovou vstupenkou na dálnice a rychlostní silnice pro osobní vozidla. Týká se dálniční známka také Vás? Máte už ji pořízenou? Kolik stojí v roce 2015?

Kdo potřebuje dálniční známku?

 • DZ je pro vozidla s nejvyšší povolenou hmotností do 3,5t (nad 3,5 se platí mýtné),
 • DZ (nebo také kupon) prokazuje zaplacení poplatku za používání zpoplatněných úseků dálnic a rychlostních komunikací v ČR.
 • DZ musí mít vozidla tuzemská i zahraniční při užívání zpoplatněných úseků viz. výše.

Platnost dálniční známky?

 • R – Roční – Platí od 1.12.2014 až do 31.1.2016, tedy po celý rok 2015 a ještě měsíc před a měsíc po. Celkem 14 měsíců.
 • M – Měsíční – Platí v den vyznačený na kupónu a bezprostředně následující měsíc. Konec platnosti připadá na den, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den.
 • D – Desetidenní – Platnost začíná v den vyznačený na kupónu a končí uplynutím desátého kalendářního dne.

Ceník dálniční známky 2015

Ceny zůstaly stejné jako v roce 2014 a to je:

 • R – Roční – 1500 Kč
 • M – Měsíční – 440 Kč
 • D – Desetidenní – 310 Kč

Kde koupit DZ?

Ve směnárnách, na benzínkách apod.

Dálniční známky 2015 akce zdarma

Čas od času (zejména začátkem roku) můžete narazit na akce, kdy získáte dalniční známku zdarma. Obvykle je to s nějakým hodnotnějším produktem či službou (např. při dlouhodobém předplatném novin).

Kdo nemusí mít DZ

 • Dálniční známka na motorku: V České republice nepotřebujete ani v roce 2015 na motorku dálniční známku.
 • Dálniční známka a ZTP: Vozidlo je osvobozeno od poplatku v případě, že je ve vozidle přítomen držitel průkazu ZTP.
Publikováno v Auta.