Elektronická podání od 1.1.2015

Od 1.1.2015 nastoupila v účinost povinnost vybraných daňových subjektů podávat řádná daňová přiznání a další podání pouze elektronicky. Zjištěte si, zda se tato novinka týká také Vás. A co budete muset podávat elektronicky?
Internet dnes není jen zábavní a zpravodajské médium, ale také užitečný prostředek pro komunikaci s úřady – k tomu slouží elektronická podání, pro jejichž povinné podávání se od 1.1.2015 mění pravidla. Rozšiřuje se povinnost elektronických podání z roku 2014, který se týkala plátců DPH (s vyjímkou některých fyzických osob).

Pro koho?

Povinná eletronická podání od 1.1.2015 platí pro daňové subjekt:

  • mají-li zpřístupňěnou datovou schránku, nebo
  • má-li zpřístupněnou datovou schránku jejich zástupce, nebo
  • má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Datová schránka je úložiště speciálního typu, které slouží k doručování dokumentů mezi úřady a fyzickými a právnickým osobami.

Všechny právnické osoby mají datovou schránku zřízenou ze zákona.
Část fyzických osob má datovou schránku taktéž zřizenou ze zákona, ostatní fyzické osoby si ji mohou zřídit dobrovolně.

Jaké podání se budou podávat pouze elektronicky?

  • řádná a dodatečná daňová přiznání,
  • hlášení a vyúčtování,
  • přihlášky k registraci,
  • oznámení o změně registračních údajů.

Jakým způsobem?

Elektronicky prostřednictvím

  • aplikace Elektrocnická podání pro finanční správu s ověřenou identitou odesílatele,
  • datové schránky.

Týkají se elektronická podání od 1.1.2015 i Vás? Nevěste hlavu. Berte tyto podání jako příležitost ušetřit si čas a cestu na úřad a vše vyřídit od Vašeho počítače.

Novinky ohledně elektronických podání se Vás netýkají? Zvažte, zda Vám možnost elektronických podání neušetří čas a zda také nepodáte daňové přiznání či další písemnosti elektronicky.

Daňový portál – elektronická podání

Na daňovém portálu MFČR najdete část Elektronická podání pro finanční správu. Zde klikněte na pole Elektronický formulář a vyberte příslušný formulář. V dalších krocích jej můžete vyplnit prostřednictvím průvodce pro vyplnění daného formuláře. Po vyplnění nezapomeňte písemnost také elektronicky odeslat. Adresa daňového portálu je https://adisepo.mfcr.cz/

Publikováno v Finance,Instituce.