Formulář pro opuštění okresu

Od 1. března 2021 je na dobu 3 týdnů omezený pohyb mezi okresy. Cesta mimo okres musí mít důvod a tento důvod budete muset prokázat. K tomu vám pomůže tzv. formulář pro opuštění okresu.

Formulář pro opuštění okresu do zaměstnání

Pro opuštění okresu při cestě do práce mějte vyplněný formulář dostupný na stránkách Ministerstva  vnitra:

Alternativou by podle webu ministerstva mohla být také pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz, pakliže je z nich jako takových jasné, že se jedná o cestu do jiného okresu.

Formulář pro opuštění okresu při cestě k lékaři

Při cestě mimo okres k lékaři nebo do zdravotnického zařízení mějte vyplněný formulář nebo čestné prohlášení opět dostupné z webu Ministerstva vnitra:

Pokud máte další doklad prokazující cestu, mějte jej raději s sebou. Např. žádanku k lékaři.

Při cestě na úřad nebo  k zajištění potřeb nezbytných pro jinou osobu

Také při cestě mimo okres k vyřízení neodkladné úřední záležitosti nebo k zajištění nezbytných potřeb pro jinou osobu také mějte u sebe vyplněný formulář nebo čestné prohlášení opět dostupné z webu Ministerstva vnitra:

Pokud máte další doklad prokazující cestu, mějte jej raději s sebou. Např. předvolání na úřad.

Další důvody a kompletní informace

Další důvody, výjimky a kompletní informace najdete v usnesení úřadu vlády: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#omezeni_pohybu_od_1_brezna

 

 

Publikováno v Práce.