Jak založit firmu

Založit firmu a začít podnikat láká spoustu lidí. Přečtěte si následující článek popisující kroky, které Vás čekají.

Předpokládejme, že již máte vybráný obor podnikání. Co bude následovat?

1. Rozhodnutí o právní formě

Mezi nejčastější rozhodovanými jsou OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) a s.r.o. (společnost s ručením omezeným). Obojí má své výhody i nevýhody. Uvádíme ty, které považujeme za nejdůležitější.

OSVČ:

 • jednodušší administrativa a účetnictví resp. vedení daňové evidence (+)
 • možnost mít náklady paušálem z příjmů (+)
 • jednodušší začátek podnikání (+)
 • při hlavní činnosti povinné minimální odvody zdravotního a sociálního pojištění (-)
 • ručení celým svým majetkem (-)

S.R.O.:

 • omezené ručení společníků (+)    v případě, že je společník i jednatelem je situace s omezeným ručením složitější
 • důvěryhodnost a serióznost (+)
 • snadný způsob prodeje (+)
 • potřeba vést plnohodnoté účetnictví (-)
 • zveřejňování ročních výkazů (rozvahy, výsledovky a přílohy) ve sbírce listin (-)

PRO OSVČ

Pokud podnikáte podle živnostenského zákona navštívtíte živnostenský úřad, kde na jednotném registračním formuláři ohláste živnost (platí pro ohlašovací živnosti), sociální, zdravotní a daň z příjmu. Nezapomeňte platit měsíční zálohy na sociální a zdravotní. Liší podle toho, zda máte podnikání jako vedlejší nebo hlavní činnost.

Jak založti sro

Při základání společnosti s ručením omezeným je situace lehce složitější. Popisujeme jednotlivé kroky.

2. Rozhodnutí se

Nejprve se rozhodněte o podstatných náležitostech firmy jako je:

 • Název společnosti – nesmí být zaměnitelný
 • Sídlo společnosti – kde bude zapsáno sídlo společnosti v OR
 • Předmět podnikání – obvykle se jedná o živnosti (je třeba zařídit živnostenské oprávnění)
 • Základní kapitál – od roku 2014 může být pouze 1 Kč
 • Společníci a jednatelé – kdo bude společníkem a jednatelem (s.r.o. můžete založit nejméně jedna osoba, jediný společník může být zároveň jediným jednatelem)

3. Notářský zápis

U notáře se bude konat ustavující valná hromada při níž dojde k sepsání zakladatelského dokumentu, kterým bude Společenská smlouva nebo Zakladatelská listina. Proces urychlí, když údaje uvedené v kroku 2 předáte notáři předem. S notářem se případně dohodněte, že připraví také další přílohy jako je prohlášení správce vkladu, čestné prohlášení jednatele či výpis s trestního rejstříku (viz. bod 6). Počítejte s poplatkem cca 6 000 Kč.

4.Souhlas vlastníka s umístěním sídla

Realitní společnosti a společnosti zabývající se nájmem kanceláři mohou mít vzor tohoto souhlasu připravený. Můžete také požádat notáře o jeho přípravu – vlastník nemovitosti Vám jej musí podepsat. Doporučujeme ověřený podpis.

5. Živnostenské oprávnění

Pro získání živnostenského oprávnění zajděte na některý živnostenský úřad. Pravidla se liší podle toho, zda chcete získat živnost ohlašovací (kam patří i živnost volná) či živnost koncesovanou. Poté vyčkejte na Výpis z živnostenského rejstříku. Počítejte s poplatek cca 1 000 Kč.

6. Složení základního kapitálu

Navštivte některou z bank, kde si založíte účet pro nezvinklou obchodní společnost. Od banky získáte potvrzení.

7. Zaslání návrhu na zápis do obchodního rejstříku

Na návrh na zápis do obchodního rejstříku nalepte kolek pro prvozápis činí 6 000 Kč (aktuální pro rok 2015). Součástní návrh na zápisu bude:

 • formulář návrhu na zápis,
 • notářský zápis (viz. bod 3),
 • výpis z živnostenského rejstříku (viz. bod 5),
 • souhlas vlastníka nemovitosti (viz. bod 4),
 • čestné prohlášení jednatele,
 • prohlášení správce vkladu,
 • potvrzení z banky (viz. bod 6).

 

Náklady na založení s.r.o.

Jak uvádíme výše základní kapitál společnosti s ručením omezeným může být pouze 1 Kč, nicméně při založení společnosti počítejte s dalšími poplatky, které se budou pohybovat kolem 13 000 Kč.

Nemám čas základat s.r.o.

Jak uvádíme výše základní kapitál společnosti s ručením omezeným může být pouze 1 Kč, nicméně při založení společnosti počítejte s dalšími poplatky, které se budou pohybovat kolem 13 000 Kč.

Publikováno v Podnikání.