Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí (dále také KN) je soubor údajů o nemovitostech v České republice. KN zahrnuje popis, soupis, polohové a určení těchto nemovitostí.

Katastr slouží pro více účelů. Většinu lidí pravděpodobně napadně určení vlastnických práv, ale dále slouží katastr také pro účely statistické a daňové. Informace z katastru si může zjistit každý, protože se jedná o veřejný seznam.

Jak si zjistit informace? Prostřednictvím internetu ve veřejné části nebo dálkovým přístupem. V papírové podobě na katastrálním úřadě nebo na kotantkních místech veřejné správy Czech Point. Veřejná část KN je přístupná přes internet, kde si můžete zdarma zjistit informace o nemovitosti (pouze z veřejné části). Dále ČÚZK umožňuje dálkový přístup, který poskytne stejné informace jaké získáte v papírovém výpisu. Ovšem dálkový přístup je zpoplatněný. Taktéž vydání papírového výpis na katastrálním úřadě nebo CzechPointu je zpoplatněno.

Přejít na oficiální web nahlížení do katastru Nahlizenidokn.cuzk.cz

Co vše můžu zjistit v nahlížení do katastru?

Informace o:

 • Parcele
 • Stavbě
 • Jednotce
 • Právo stavby
 • Řízení
 • Mapa
 • List vlastnictví (LV)
 • Katastrální území

Veřejná část – zdarma

Velkou část lidí bude zajímat již zmíněná veřejná část katastru nemovitostí, která je přístupná online přes internet. Nahlížení prostřednictvím věřejné části je skutečně zdarma a bez jakýchkoliv registrací. Stačí znát identifikační údaje příslušné nemovitosti a také katastrální území pod které spadá. Nebo vědět kde jej naleznete na mapě. Při procházení můžete čas od času narazit na požadavek opsání kódu z obrázku. Jedná se o zabezpečení, které předchází nadměrnému vytěžování. Mějte prosím ztrpení a tento kód opište.
Užitečnost veřejné části – mnozí by mohli spekulovat, k čemu vlastně tento nástroj je. V době informačních technologií se jedná o skvělý nástroj, který občanům zdarma umožní ověřit si údaje svého majitku, zjistit sousedy či majitele v potřebné parcely či stavby. Možnost online vyhledávání si určitě oblíbí také zvědaví lidé. Pro realitní kanceláře či developery tato možnost přináší výhodu v hledání majitelů pozemků, pakliže tyto firmy nebo jejich klienti chtějí vykupovat pozemky v určité lokalitě. Zároveň si zde všichni mohou ověřit, zda skutečně jednají s oprávněnou osobou.

Zápisy do katastru nemovitostí

K zápisu dochází čtyřmi možnými způsoby a to:

 • vkladem – konstitutivní – vlastnická a zástavní práva, věcná břemena a další,
 • záznamem – deklaratorní – práva z rozhodnutí orgánu,
 • poznámkou – oznamovací,
 • výmazem.

Související pojmy

 • Katastrální území (KÚ) – zákon definuje jako technickou jednotku, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí. KÚ nemusí být vždy shodné s územím, které zahrnuje daná obec. Zejména větší obce a města mají více KÚ. To zejména v důsledku spokojování okolních obcí do jedné. Ojediněle se také stává, že na území jednoho katastru se nachází více obcí.
 • List vlastnictví (LV) – listina obsahující soupis nemovitostí na daném KÚ. Více na straně výpis z KN.
 • Obec – základní jednotka veřejné správy. Obce se dále člení na obce, městyse, města, statutární města, krajská města a hlavní město.
 • SJM – společné jmění manželů.

Koupě domu či bytu

 1. Nejprve doporučujeme zvážit finanční možnosti. V době koupi se může rodina nacházet v ideální finanční situaci, ale počítejte s tím, že se náklady na provoz domácnosti mohou zvednout. Počítáte s tímto případ? Budete mít dostatek financí?
 2. Dům či byt si projděte s vlastním odborníkem, který stavbám rozumí.
 3. Ověřte si, zda jednáte se skutečným majitele či se zástupcem skutečného majitele. Zjištěte si další informace o nemovitosti.
 4. Rozhodněte se, zda zvládnete koupi nemovitosti sami nebo se rozhodnete využít služeb realitní kanceláře či právníka, který připraví smlouvu. V případě, že se rozhodnete pro realitku zjištěte si reference na vybranou kancelář a nejlépe i na makléře.
 5. Nemovitosti můžete hledat online na inzertních serverech.
 6. Kupujte s rozvahou. Raději koupi o pár dnů odložte a vše si pořádně rozmyslete. Ukvapené rozhodnutí Vám může v budoucnu přinést spoustu starostí.
 7. V případě zmíněné hypotéky si nechte udělat nabídku od více bank.
 8. Můžete vyzkoušet smlouvat s prodávajícím. Nemovitosti se obvykle neprodávají ze dne na den. Prodávají bude možná ochoten o několik (desítek) tisíc snížit cenu, pokud uvidí férové jednání a vážný zájem.
 9. Bydlení bude Vaše. Budete tam žít. Rozhodujte se podle svého názoru, ne podle toho co udělá dojem na ostatní.
Publikováno v Katastr.