Nahlížení do katastru

Pro zjištění základních informací z katastru Vám příjde vhod nahlížení do katastru, které se zkráceně nazývá také jako nahlížení do kn. Toto nahlížení je pouze do veřejné části katastru, nicméně jeho velkou výhodou je, že je zdarma. Hodí se tedy spíše jako informativní podpora, ale rozhodně ne jako podklad pro oficiální účely.

Jak udělat náhled do KN?

Je to snadné, na hlavní straně webu ČÚZK si zvolte, co Vás zajímá. Máte následující výběr možností:

  • Parcela – vyhledáváte parcelu,
  • Stavba – vyhledáváte stavbu,
  • Jednotka – vyhledáváte informace o jednotce ve stavbě,
  • Právo stavby – zjišťujete informace o právu stavby,
  • Řízení – zjišťujete si informace o katastrálním řízení,
  • Zobrazení mapy – zobrazíte si katastrální mapu a možnost vyhledávát v ní,
  • List vlastnictví – zobrazíte si list vlastnictví na vybraném katastrálním území,
  • Katstrální území – konkrétní informace o daném KÚ.

Přejít na oficiální web nahlížení do katastru Nahlizenidokn.cuzk.cz

Nyní popíšeme nejčastější scénáře při používání vyhledávání v katastru:

Vyhledávání informací o parcele
V případě parcely je rozhodující číslo parcely a katastrální území (KÚ). KÚ můžete zadat napřímo nebo zadáním obce a výběrem KÚ. Číslo parcely musíte znát (jak použijte vyhledání přes zobrazení mapy).
Následně se zobrazí stránky s přehledem informací o parcele, kde zjistíte obec, KÚ, výměru, číslo LV, vyobrazení parcely na mapě, vlastníky a další práva k nemovitosti. V případě, že je součástí parcely stavba, zobrazí se také informace o této stavbě.

Vyhledávání informací o stavbě
Vyhledání informací o stavbě se podobá vyhledávání informací o parcele s tím rozdílem, že u stavby je rozhodující zadání obce a následný výběr části obce. Zadat musíte také číslo budovy. Zadat stavbu můžete také pomocí kombinace ulice a číslo.
Následně se zobrazí informace o stavbě a parcele, na níž stavba leží. Viz. popis výše.

Vyhledávání informací o jednotce
Při vyhledávání informací o jednotce musíte zadat také číslo této jednotky. Následně zjistíte informace o této jednotce, kde najdete například způsob využití, typ jednotky a také podíl na společných částech, který se k této jednotce váže.

Právo stavby
Při zjišťování této polžky budete zádavat buď údaje o parcele nebo o stavbě. Potřebné údaje pro zadání obou variant jsou popsány výše.

List vlastnictví (LV)
Pro zjištění informací o LV z KN potřebujete znát KÚ a také číslo daného LV. Poté se Vám zobrazí, které pozemky, stavby či jednotky jsou na daném LV (v daném KÚ) zapsány a komu patří.

Nahlédnutí do mapy
Nahlížení do mapy popisujeme na další samostatné straně: Katastrální mapa.

Katastrální území (KÚ)
KÚ můžete zadat napřímo nebo zadáním obce a poté výběrem KÚ. Následně si můžete zobrazit dané KÚ na mapě nebo nahlédnout do statistických údajů o daném KÚ.

O náhledu do katastru

Oficiální stránky nahlížení do katastru jsou přístupné na adrese nahlizenidokn.cuzk.cz, který provozuje Český úřad zeměměřický a katastrální. Aplikace je přínosným a vstřícným krokem ze strany úřadu, protože umožňuje nahlédnout a zjistit si informace z katastru bez zatěžování pracovníků katastrálních úřadů či jiných pracovišť. Pro správnou funkčnost online aplikace na adrese nahlizenidokn.cuzk.cz je třeba mít vypnuto blokování vyskakovacích oken a zapnuté cookies, jak uvádí elektronická podpora tohoto zmíněného portálu. Samozřejmostí musí být také počítač připojený k internetu s aktuální verzí běžných prohlížečů internetu jako jsou Chrome, Firefox či Internet Explorer.

Proč musím opisovat čísla z obrázků?

V průběhu zjišťování informací z katastru na webu nahlizenidokn.cuzk.cz se Vám může stát, že online aplikace bude po Vás vyžadovat opsání kódu z obrázku. Jedná se o zabezpečení portálu.

Publikováno v Katastr.