Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík je veřejný rejstřík obsahují informace o zapsaných podnikatelích. Do obchodního rejstříku (dále také OR) může každý nahlížet.

Co se dozvím z OR?

Z OR se dozvíme informace o společnosti jako je její název, identifikační číslo (IČ), adresu sídla, spisovou značku statutární orgán a podle povahy společnosti také informace o společnících, o základním kapitálu apod. V internetovém vyhledávání v OR je možné si zobrazit aktuální výpis i úplný výpis, tedy výpis se všemi změnami (například změny majitelů, změny jednatelů apod.). Dále můžete nahlédnout také do sbírky listin. Oficiální výpis z obchodního rejstříku si lze pořídit na kontaktních místech veřejné správy – Czechpoint.

Obchodní rejstřík firem online

Přejít na oficiální web vyhledávání v obchodním rejstříku OR.justice.cz

OR je online přístupný z webu or.justice.cz propojeného s portal.justice.cz, což je oficiální server českého soudnictví. Po zadání adresy or.justice.cz se Vám zobrazí stránka s vyhledávacím polem, do něhož zadáte název společnosti, její IČ nebo spisovovou značku a kliknete na hledat. Poté se Vám zobrazí výpis nalezených subjektů. V případě, že hledáte podle IČ nebo spisové značky budete to pravděpodobně jeden subjekt. Pokud hledáte podle názvu můžete najít několik subjektů se shodným názvem. Pokud Vás zajímají aktuální platné informace klikněte na Výpis platných u vybraného subjektu.

Koho najdeme v OR

  • Obchodní společnosti – společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, evropská společnost – více popsány níže,
  • Družstva,
  • Některé fyzické osoby – zapsané dobrovolně nebo povinně (při splnění podmínek),
  • Některé zahraniční podnikatelské subjekty.

Obchodní společnosti

Společnost s ručením omezeným –  Nejčastější varianta obchodní společnosti v České republice. Základní kapitál společnosti musí být nejméně 1 koruna. Společnost můžete založit jedna osoba (právnická nebo fyzická). Statutárním orgánem je jednatel. Nejvyšším orgánem valná hromada. Společnost s řadí mezi kapitálové společnosti.

Akciová společnost – Obvykle u větších společností. Základní kapitál společnosti je 2 000 000 Kč. Společnost můžete založit jedna osoba, pokud je jí právnická osoba, jinak je minimální počet zakladatelů stanoven na dva zakladatele. Statuárním orgánem společnosti je představenostvo nebo statutární ředitel, podle toho zda společnost zvolali monistický nebo dualistický systém. Společnost se řadí mezi kapitálové společnosti.

Evropská společnost – Lze ji považovat za nadnárodní formu akciové společnosti.

Veřejná obchodní společnost – Společnost nemusí mít základní kapitál. Mohou ji založit nejméně dva společníci. Všichni nebo někteří společníci jsou zároveň statutárním orgánem. Společnost se řadí mezi osobní společnosti. Společníci ručí za závazky společnosti celým svým majetkem, a proto je v očích odborníků často vnímána jako velmi důvěryhodná společnost.

Komanditní společnost
– Jedná se o společnost, ve které existují dva druhý společnostíků: komanditisté a komplementáři. Komanditisté vkládají kapitál, na řízení se nepodílejí a ručí omezeně. Komplementáři společnost řídí a ručí za její závazky celým svým majetkem.

Rejstříkové soudy

Rejstříkovými soudy jsou krajské soudy a Městský soud v Praze. Společnosti podle své sídla patří pod jeden z rejstříkových soudů. Návrh na zápis, zápis změn či výmaz společnosti se podává k příslušnému rejstříkovému soudu. Při podávání návrhu si nezapomeňte ověřit povinné přílohy a také, zda přikládáte k návrhu kolky nebo ne. Případně v jaké hodnotě.

Kde najdu informace o nezapsaných podnikatelích?

Často se bude jednat o OSVČ tj. osoby samostatně výdělečně činné. Zde záleží podle jakého zákona či předpisu podnikají. U živnostníků to bude živnostenský rejstřík, ve kterém lze také vyhledávat online.

Publikováno v Podnikání.