Předčasný odchod do důchodu krácení %

Předčasný odchod do důchodu zvažuje spousta lidí v předdůchodovém věku. O kolik dostanete důchodu méně? Vyplatí se Vám to vůbec? Čtěte následující článek.

Krácení důchodu v %

V případě, že půjdete do předčasného důchodu bude Váš důchod nižší. Toto snížení bude trvalé. Čím dříve odejdete do předčasného důchodu, o to větší zkrácení předčasného důchodu bude. Za každých započatých 90 dní bude Váš důchod snížen.
O kolik se důchod sníží?
Výše procentní výměry starobního důchodu se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku o:
0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,
1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,
1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne;

Započatých 90 denních období – krácení v procentech

 • 1 období – 0,9 %
 • 2 období – 1,8 %
 • 3 období – 2,7 %
 • 4 období – 3,6 %
 • 5 období – 4,8 %
 • 6 období – 6,0 %
 • 7 období – 7,2 %
 • 8 období – 8,4 %
 • 9 období – 9,9 %
 • 10 období – 11,4 %
 • 11 období – 12,9 %
 • 12 období – 14,4 %
 • 13 období – 15,9 %

Odejít do předčasného důchodu či nikoliv?

Z tabulky vyplívá, že dřívější odchod do důchodu Vám může výrazně snížit výši Vašeho důchodu. Před rozhodnutím se o odchodu do předčasného zvažte, zda se Vám to opravdu vyplatí. V případě krátkodobé nezaměstnanosti zkuste hledat i jiná pracovní místa než preferujete, případně ve vzdálenější lokalitě. Obdobně u zdravotních problémů zkuste zvážit méně náročnější zaměstnání.Samozřejmě jsou situace, kdy se lidem nedaří dlouhodobě najít práci nebo jim zdraví či jiné problémy působí velké komplikace při prací a pak může být předčasný odchod do důchodu vhodným řešením. Před odchodem do předčasného důchodu si předem zjištěte jaká bude výše Vašeho důchodu a o kolik bude zkrácený v případě předčasného důchodu. Přesné informace o výši Vaše důchodu a jeho zkrácení si raději zjistěte u ČSSZ.

Předčasný důchod v roce 2015

Nezapomínejte, že pro odchod do předčasného důchodu musíte splnit také další podmínky jako je dostatečná doba důchodového pojištění a nárok na řádný starobní důchod. S předčasným důchodem jsou spojené omezené možnosti výdělku.