Výpis z katastru nemovitostí – List vlastnictví

Výpis katastru nemovitostí nebo také list vlastnictví. Jedná se o listinu obsahující soupis jmění v daném katastrálním území, které náleží vlastníkovi či vlastníkům.

Co je to?

Výpis z katastru nemovitostí poskytuje informace o nemovitosti, jejich vlastnících a případných další informace o nemovitosti (např. omezení vlastníckého práva), které jsou aktuální k danému dni.

Co najdu ve výpise z katastru nemovitostí?

List vlastnictví je rozdělený do šesti částí, které jsou označovány písmeny A až F. Toto rozdělení napomáhá k přehledné orientaci ve výpise.

  • Část A: Informace o vlastníkovi (vlastnících) a jiných oprávněných.
  • Část B: Identifikace konkrétních nemovitostí. Podrobné informace o jednotlivých druzích nemovitostí se liší podle toho, zda se jedná o pozemek, stavbu nebo jednotku (jednotka v domě).
  • Část B1: Popis dalších věcných práv k nemovitostem zmíněným v části B.
  • Část C: Informuje o omezeních vlastnického práva k nemovitostem v části B.
  • Část D: Jiné zápisy obsahují poznámky. Co zde můžete najít? Např. zpřesňující informace o vlastnických právech nemovitosti.
  • Část E: Obsahuje informace o nabývacích dokumentech k nemovitosti.
  • Část F: Zde najdete informace o případném vztahu pozemků a bonitovaných půdně ekologických jednotkách.

Kde získat informace z katastru?

  • Online zdarma: Přes internet se můžete zdarma podívat do veřejné části výpisu z katastru. Informace o nemovitosti si můžete otevřít zobrazením listu vlastnictví (musíte znát jeho číslo) nebo zadáním identifikačních údajů nemovitostí. Případně najít nemovitost na mapě.
  • Online placené: Přes dálkový přístup můžete získat výstupy z katastru, které jsou formálně i obsahově stejné s dokumenty vydanými katastrálním úřadem. Za získání výpisu prostřednictvím dálkového přístupu do se platí poplatek 50 Kč / výpis.
  • Papírově: Dokumenty z katastru můžete získat na katastrálním úřadě, ale také na místech Czech point mezi něž patří vybrané pobočky České pošty, vybrané obecní a městské úřady, notáři a další. Za získání tohoto dokumentu se platí poplatek. Na České poště zaplatíte za první stranu výpisu 100 Kč, za druhou a každou další 40 Kč.

K čemu jej potřebuju?

Výpis online se hodí k ověření informací o vlastní nemovitosti, nalezení vlastníku či jen tak pro zajímavost. Pro oficiální účely potřebujete výpis, který je ve formě veřejné listiny. Lidově řečeno jedná se o papírový výpis, který získáte na katastrálním úřadě nebo na místech veřejné správy Czech point.

Kde získat list vlastnictví k nahlédnutí?

Do listu vlastnictví můžete nahlédnout online přes internetové stránky ČÚZK. Zde vyberete katastrální území a číslo listu vlastnictví.

Publikováno v Katastr.