Živnostenský rejstřík – Registr živnostenského podnikání

Do živnostenského rejstříku se zapisují skutečnosti s podnikáním podle živnostenského zákona. Zapisují se zde fyzické osoby i právnické osoby.

Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Živnostenský úřad České republiky a provozovateli jsou obecní živnostenské úřady v rozsahu stanoveném odstavci 2 až 5 a krajské živnostenské úřady v rozsahu stanoveném odstavci 3 a 4. Živnostenský úřad České republiky do tohoto informačního systému zapisuje další údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živností. Za tím účelem mohou být sdružovány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů.
Jedná se o veřejný seznam, což znamená, že každý do něj může nahlížet a pořizovat si z něj opisy. ŽR je přístupný online na adrese www.rzp.cz.

Živnostenský rejstřík vyhledávání

Přejít na oficiální web online vyhledávání v živnostenském rejstříku RZP.cz

V ŽR můžete vyhledávat online podle:

  • subjektu – konrétního podnikatele fyzické či právnické osoby,
  • osoby – fyzické osoby, která podniká, vystupuje jako statutár nebo je jiným způsobem související s určitým podnitekelem.

Předvybraná možnost je podle subjektu. Vyhledávat můžete zadáním identifkačního čísla nebo názvu podnikatele, obojího nebo zadáním jiných dostatečně upřesňujících údajů např. města a ulice (u menšího města). Pokud zadáte příliš obecné údaje, registr vyhledávání odmítne. Na následující straně si můžete vybrat, zda Vás zajímají aktuální údaje (tj. bez historie) nebo chcete zobrazit údaje s historií či vyhledat podnikatele v obchodním rejstříku. Vyhledávání podle osob se liší v tom, že zadáte údaje vyhledávané osoby, následně tuto osobu vyberete ze seznamu nalezených a poté se Vám zobrazí subjekty, ve kterých osoba figuruje.

Výpis

Popišme si údaje, které můžete z výpisu z ŽR zjistit. Najdete zde informace o subjektu. V případě fyzické osoby jméno, datum narození, bydliště, sídlo a identifikační číslo. Dále v přehledu ŽO najdete oprávnění, který daný subjekt má. Zároveň je možnost stáhnout si elektronicky podepsaný výpis. V případě, že potřebujete výpis z ŽR k oficiálním účelům (např. založení bankovního účtu) raději si obstarejte oficiální tištěný výpis např. na místech CzechPoint. Některé instituce akceptují také online výpis v případě, že si jej zajistí přímo úředník.

Dále portál RZP.cz umožňuje také přístup ke statistickým údajům a přístup k informacím o živnostenském podnikání.

Živnostenský rejstřík fyzických osob

ŽR obsahuje jako fyzické osoby tak i právnické osoby. Obliba vyhledávaní fyzických osob spočívá v tom, že informace o právnické osobě si lze ověřit také v obchodním rejstříku. Naproti tomu fyzické osoby podnikající na základě ŽO často v obchodním rejstříku zapsané nejsou. Pro  vyhledávání informací o fyzických osobách se řidťe návodem uvedeným výše.V současné době se již nevydává živnostenský list. Po získání živnostenského oprávnění obdrží podnikatel namísto ŽL výpis z ŽR.

Druhy živností

Živnost je soustavná podnikatelská činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Jak se živnosti dělí?

Ohlašovací – jsou provozovány na základě ohlášení:

  • Volné živnosti – k získání ŽO musí být splněny všeobecné podmínky. Např. velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu a služeb.
  • Řemeslné živnosti – k získání ŽO musí být splněny všeobecné podmínky a také nezbytnou odbornou způsobilost. Např. řeznictví a uzenářství, obráběčství.
  • Vázané živnosti – k získání ŽO musí být splněny všeobecné podmínky a také musí být prokázána odborná způsobilost. Např. oční optika, projektová činnost ve výstavbě.

Koncesované – jsou provozovány na základě správního rozhodnutí:

  • Koncesované živnosti –  lze provozovat na základě získaného oprávnění. Např. silniční motorová doprava, provozování cestovní kanceláře.
Publikováno v Podnikání.