Životní pojištění změny 1.1.2015

Od 1.1.2015 dochází ke změnám s možností výběrů pěněz z životního pojištění. Získejte přehled čeho se změna týka a jaké máte možnosti.

Změna se týká všech klientů pojišťoven, kteří mají sjednané soukromé životní pojištění, které splňuje podmínky pro daňový odpočet.

Životní pojištění je smlouva uzavřená mezi pojistníkem a pojišťovnou.
Při splnění podmínek je možné uplatnit daňový odpočet:

  • pojistník je zároveň pojištěný,
  • výplata pojistného je sjednána nejdříve v roce, kdy dosáhne pojištěný 60 let a zároveň pojistná smlouva je uzavřena nejméně na pět let,
  • smlouva je sjednána pro případ dožití nebo kryje riziko smrti,
  • při sjednání pevné částky pro případ dožití jsou další podmínky dle výše částky.

Nejprve je důležité rozhodnout se, zda chcete v následujících letech provádět výběry peněz z Vašeho životního pojištění.

  • Chci provádět výběry – znamená, že v následujících letech, kdy Vám poběží smlouva životního pojištění, chcete provádět výběr peněz z životního pojištění.
  • Nechci provádět výběry – znamená, že v následujících letech, kdy Vám poběží smlouva životního pojištění, nebudete provádět výběr peněz z ŽP.

V obou případěch informujte svou pojišťovnu o Vašem rozhodnutí.

Životní pojištění bez příspěvku zaměstnavatele

  • Rozhodnutí nechci provádět výběry: Nadále budete moci pojistné odečítat z daňového základu. V případě, že přesto uděláte výběr nebo smlouvu zrušíte, budete muset uplatněné slevy na dani po 1. lednu 2015 dodanit až 10 let zpětně.
  • Rozhodnutí chci provádět výběry: Nově již nebudete moci pojistné odečítat z daňového základu. V případě, že uděláte výběr nebo smlouvu zrušíte, dodanění slevy na dani uplněné po 1. lednu 2015 se Vás netýká.

Životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele

  • Rozhodnutí nechci provádět výběry: Vše budete probíhat jako doposud. Potvrzení od své pojišťovny předejte zaměstnavateli. V případě, že uděláte výběr nebo smlouvu zrušíte budete muset dodaňovat příspěvky své i příspěvky zaměstnavatele.
  • Rozhodnutí chci provádět výběry: Nově již nebudete moci Vámi placené pojistné odečítat z daňového základu. Zároveň příspěvky zaměstnavatele nebudou daňově zvýhodněni. Je Vaší povinností informovat zaměstnavatele o této změně. Příispívání na takovou smlouvu zřejmě nebude pro zaměstnavatele natolik atraktivní, protože by z těchto příspěvků musel odvádět pojistné.

Do kdy se mám rozhodnout?

Rozhodnutí musíte udělat do 31.3.2015. Pokud máte ŽP, na které se vztahuje daňový odpočet a pojišťovna Vás ještě neoslovila (dopisem, prostřednictvím poradce apod.) doporučujeme ji kontaktovat.

Publikováno v Finance.